Vi repeterar varje måndag kl. 17.30 – 19.00.

Vårterminen 2019

OBS! Under hela våren: Medtag alltid marschnotställ och marschnoterna så att vi har möjligheten att gå ut och träna!

Måndagen 8 april Förlängd repetition med marschträning

Måndagen 15 april Inget rep! Påsklov

Måndagen 22 april Inget rep! Påsklov – annandag påsk.

Lördagen 27 april Marsch + konsert, Lillgårdsskolan, Vidingsjö, kl 10.00. Samling hos Veronica, Gyllengatan 1, kl. 9:15 (1:ans buss mot Vidingsjö/Ullstämma, gå av vid Resedan). Vid regn, samling samma tid fast i Lillgårdsskolans idrottshall. Slut ca 10.40.

Måndagen 29 april Förlängd generalrepetition inför Valborg och 1:a maj. Marschträning.

Tisdagen 30 april, Valborgsmässofirande vid Tannefors slussar. Klädsel uniform. Ta med noter och marschnotställ!
Samling frivilliga 17.30 Kulturskolan för inpackning av slagverk. Samling för alla 18.30 Tannefors slussar.

Onsdagen 1 maj, Parad på stan runt lunchtid. Klädsel uniform. Ta med noter och marschnotställ!
Samling i orkestersalen kl. 11:00. Avmarsch kl. 12:30. Ta gärna med en frukt eller dylikt.

Måndagen 6 maj Repetition (marschträning)

Söndagen 12 maj Marsch + konsert, invigning av Agora–huset i Skäggetorp. Klädsel uniform. Ta med noter och marschnotställ!
Samling i Skäggetorp ca kl. 11.30. Slut ca 14.00

Måndagen 13 maj Repetition (marschträning)

Lördagen 18 maj OBS! Inställd konsert!  Inget deltagande i Blåsmusikens dag.

Måndagen 20 maj Repetition (marschträning)

Lördagen 25 maj Kulturskolefestival i Gamla Linköping. Vi spelar från stora scenen, troligtvis runt lunchtid. Mer info kommer. Medtag notställ.

Måndagen 27 maj Repetition (marschträning)

Måndagen 3 juni, Läsårets sista repetitionRepetition (marschträning)

Tors 6 juni Nationaldagsfirande, tillsammans med SMK – parad från Borggården till Valla. Klädsel uniform. Ta med noter och marschnotställ!

Vi kommer behöva hjälp av föräldrar vid våra konserter och aktiviteter (30/4, 1/5, 12/5, 18/5, 25/5, 6/6). Anmäl till oss orkesterledare, vad du kan hjälpa till med.