Här är 2024 års medlemsbrev med information om hur man betalar in årsavgiften för LSFF för året.

Där finns också lite om skjortbetalning och registrering i RUMs system.

MedlemsutskickÅrsavgiftLSFF2024