Verksamhetsåret: 2017-09-01 – 2018-08-31

Styrelse 2017—2018
Ordförande Kerstin Johansen
Vice Ordförande Henrik Lindkvist
Kassör Annika Forslund
Sekreterare Inger Erlander Klein
Ledamot Niclas Appleby
Ledamot (uniform) Marianne Björegren
Ledamot Anders Björn
Ledamot Mia Klein Huge

Orkesterledare
Con Brio Linnea Pihl / Jonas Sundin
Alla Breve Veronica Svärd Nilsson / Thomas Fristedt
SMK Leif Wangin

Verksamhet under året 2017/2018
Ordinarie årsmöte avhölls den 25 oktober 2017. Vid årsmötet spelade orkestrarna och val av nya ledamöter till styrelsen förrättades.
Under verksamhetsåret har 9 ordinarie styrelsemöten genomförts. I styrelsen har föräldrarepresentanter från samtliga orkestrar arbetat liksom orkesterledare.

Föreningen har under året tillsammans med orkesterledare planerat och genomfört olika övningar, spelningar, läger och resor, där resorna till Rastede(SMK), Köpenhamn(Alla Breve) och Göteborg(Con Brio) varit höjdpunkter.

Under året har styrelsen ansvarat för de olika orkesterföreningarnas ekonomi genom uppbörd av årsavgifter, fakturering av spelningar där gage erhållits, samt administration av uniformer och tillhörande depositionsavgifter.

Under året har styrelsen beställt skjortor och tröjor, organiserat måttagning, utprovning och utdelning av nya uniformer samt skjortor/tröjor.