Linköpings Skolmusikkårer har en föräldraförening som stöttar orkesterledarna med det ”omusikaliska”. Så som att ordna läger, resor, uniformer och mycket annat.

Styrelsen består av:

Henrik Lindkvist, ordf.
Mia Klein Huge, sekr.
Annika Forslund, kassör
Marianne Björegren, ledamot
Anders Björn, ledamot
Nicklas Appleby, ledamot
Jonas Bergman Ärlebeck, ledamot
Niclas Wärnsberg, ledamot