Här är 2023 års medlemsbrev med information om hur man betalar in årsavgiften för LSFF för året.

Notera också att registrera orkestermedlemmen i RUMs system så att vi kan få bidrag från Riksförbundet Unga Musiker också. Information finns i brevet.

MedlemsutskickÅrsavgift LSFF 2023.docx